لوگوی گل اِرن

مراحل سیستم منتورشیپ گُل اِرن

۰%
ثبت درخواست مشاوره
ثبت درخواست مشاوره
جلسه ارزیابی
جزییات عنوان شغلی
قرارداد همکاری
ارزیابی فرهنگ سازمانی
اجرای منتورشیپ
مصاحبه و ارزیابی نهایی

فرم مشخصات نیروی کار

استفاده از سیستم منتورشیپ برای پرسنل فعلی سازمان 

پس از تکمیل فرم زیر، حداکثر تا ۵ روزکاری آینده آنرا بررسی می کنیم و از طریق ایمیل یا تماس تلفنی،مجددا با شما در ارتباط خواهیم بود.

"*" indicates required fields

۱- ثبت اطلاعات عمومی شغل

۲-مرحله ثبت شرایط احراز و نیازمندی های عنوان شغلی مد نظر

(موضوعاتی که برای شما مهم است ولی در این فرم قید نشده، در این قسمت وارد کنید)

۳-نوع همکاری شرکت با تیم گلرن:

نکته: گزینه های ۱ و ۴ مستقیما روی مبلغ و گزینه های ۱و ۲ و ۳ نیز میتواند روی کیفیت خروجی سیستم منتورشیپ اثر گذار باشند.
۱-آیا تمایل دارید منتور از همکاران(Squad) سازمان شما انتخاب شود؟*
*در صورتیکه منتورها از اعضای سازمان خودتان انتخاب شوند٬اجرای این فرایند برای شما موثر تر و کم هزینه تر خواهد بود.
۲-آیا پروژه ها و تسک های مشخصی دارید که بتوان از آنها در اجرای فرایند منتورشیپ استفاده کرد؟*
مثلا برای آماده کردن یک نیروی برنامه نویسی فرانت اند می توانید از بین کارهای انجام شده و پروژه های قبلی شرکت تعدادی را برای این منظور اختصاص دهید.
۳-آیا تمایل دارید به صورت دوره ای گزارشی از میزان پیشرفت هریک از منتی ها دریافت کنید؟*
۴-علاوه بر پرداخت مبلغ بابت رزرو و تامین نیرو به گلرن(متناسب با قرارداد منتورشیپ) سازمان شما چه میزان از پوشش هزینه های سیستم منتورشیپ را برای شخص منتی ها تامین خواهد کرد؟*
این گزینه یک پارامتر بسیار مهم برای موفقیت در فرایندهای جذب٬ نگهداشت و انگیزش نیروی کار است.