لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن
مراحل تربیت نیرو با استفاده از سیستم منتورشیپ گلرن
28.5%

مرحله اول

ثبت درخواست نیرو

مرحله دوم

جلسه ارزیابی

مرحله سوم

جزییات عنوان شغلی

مرحله چهارم

قرارداد همکاری

مرحله پنجم

ارزیابی فرهنگ سازمانی

مرحله ششم

اجرای سیستم منتورشیپ

مرحله هفتم

مصاحبه و ارزیابی نهایی

مدل دوم
فرم مشخصات نیروی کار

 • 1- ثبت اطلاعات عمومی شغل

 • 2-مرحله ثبت شرایط احراز و نیازمندی های عنوان شغلی مد نظر

 • (موضوعاتی که برای شما مهم است ولی در این فرم قید نشده، در این قسمت وارد کنید)
 • 3-نوع همکاری شرکت با تیم گلرن:

  نکته: گزینه های ۱ و ۴ مستقیما روی مبلغ و گزینه های ۱و ۲ و ۳ نیز میتواند روی کیفیت خروجی سیستم منتورشیپ اثر گذار باشند.
  *در صورتیکه منتورها از اعضای سازمان خودتان انتخاب شوند٬اجرای این فرایند برای شما موثر تر و کم هزینه تر خواهد بود.
  مثلا برای آماده کردن یک نیروی برنامه نویسی فرانت اند می توانید از بین کارهای انجام شده و پروژه های قبلی شرکت تعدادی را برای این منظور اختصاص دهید.
  این گزینه یک پارامتر بسیار مهم برای موفقیت در فرایندهای جذب٬ نگهداشت و انگیزش نیروی کار است.
مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد