مراحل سیستم منتورشیپ گلرن
28.5%

مرحله اول

ثبت درخواست مشاوره

مرحله دوم

جلسه ارزیابی

مرحله سوم

جزییات عنوان شغلی

مرحله چهارم

قرارداد همکاری

مرحله پنجم

ارزیابی فرهنگ سازمانی

مرحله ششم

اجرای سیستم منتورشیپ

مرحله هفتم

مصاحبه و ارزیابی نهایی

فرم شما با موفقیت ثبت شد.آیا درخواست ثبت عنوان شغلی دیگری را دارید؟

برای دریافت آخرین وبینارها و آفرهای شغلی ایمیل خود را در باکس زیر وارد کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد