لوگوی گل اِرن

category: سبک ها و ابزارهای منتورینگ

آموزش سازمانی به روش منتورینگ تسک محور، از برنامه ریزی تا ارزیابی اثربخشی

منتورینگ سازمانی به عنوان جایگزین کاملی برای آموزش های سنتی به شما این امکان را می دهد تا در مسیر رشد و موفقیت سازمان خود پیش بروید. با شرکت در این ایونت به عنوان کارشناس آموزش، منابع انسانی و حتی مدیراجرایی، به راهبردها و راهکارهایی متفاوت برای توسعه فردی و شغلی فرد به فرد کارکنان سازمان خود دست می یابید.

ادامه مطلب »
آشنایی با روش منتورینگ تسک محور، چگونه با روش یادگیری TBM وارد بازار کار شویم. برنامه های منتورینگ گلرن گل ارن

چگونه با یادگیری به سبک منتورینگ تسک محور استخدام شویم و یا مهاجرت کنیم؟

این وبینار به شما امکان می‌دهد تا بفهمید چگونه می توانید با ترکیب منتورینگ تسک محور و روش‌های یادگیری TBM، مهارت‌های لازم برای ورود و پیشرفت در بازار کار را بهبود دهید.

ادامه مطلب »