لوگوی گل اِرن

category: منتور های گل اِرن

دورهمی منتورهای گل اِرن

گل اِرن در آستانه سه سالگی اش قرار گرفته و حالا حرف ها برای گفتن دارد. این دورهمی، بعد از مدت ها، فرصتی ست ارزشمند برای گل اِرن تا ارج بنهد گوهر های وجودش را و بی شک منتظر دیدار تک تک منتورهای عزیزش است.

ادامه مطلب »