لوگوی گل اِرن

Tags: Well-being

دورهمی گل اِرنی ها: برای درک و بازسازی تصویر ارزشمند خودمون

به واسطه ماهیت ارتباط کوتاه گلرن با برخی از منتی ها و همینطور، هم تیمی هاش و تمایل دوطرفه برای ادامه این ملاقات ها و اما محدودیت بخش تجربه انسانی برای برگزاری این رویدادها، تصمیم گرفت برای حفظ این رابطه رشد دهنده برای هر دو طرف، رویدادهایی طراحی کنه که بتونه به کمک اونها افراد بیشتری رو همراهی کنه و همچنان در کنار هم تیمی هاش بمونه. بنابراین ایده یک رویداد هفتگی با حضور همه منتی ها شکل گرفت و رسید به اینجا که تبدیل شد به مسئولیت اجتماعی گلرنی ها و ترجیح داد حتی از آدم های خارج دایره تیم خودش هم دعوت کنه که کنارشون باشند.

ادامه مطلب »