رویداد آنلاین: مهاجرت کاری و ورود به بازارکار جهانی از طریق برنامه نویسی

لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

List of mentees have achieved Goalearn's Certification

#DM-9115

Mohammadreza Sayadi

MP: Digital-Marketing

#FE-9074

Nazanin Safavi

MP: Front-End Web Developing

#DS-7679

Amir Hosain Gazor

MP: Data-science

#FE-2092

Hanieh Jannesari

MP: Front-End Web Developing

#HR-9403

Niloofar Sahraei

MP: Human-Resource

#FE-9435

AmirAbas Ghasemi

MP: Front-End Web Developing

#FE-0131

Sadegh Shabanpour

MP: Front-End Web Developing

#DS-0207

Farnaz Abdollahi

MP: Data-science

فرناز عبداللهی Farnaz Abdollahi منتی گلرن

#DS-3385

Seyed Farhad Torabi

MP: Data-science

فرهاد ترابی Farhad torabi منتی گلرن
Goalearn-Certification-Farhad-Torabii
مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد