دیجیتال مارکتینگ: Microsoft Excel (or Google Sheets)

Morteza kooshki

دوره ی منتورینگ را با هدف تحلیل داده های مارکتینگ شروع کردم و با راهنمایی گل ارن بصورت تخصصی در طراحی وبسایت های وردپرسی مشغول

ادامه مطلب »

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

رمز عبور