دیجیتال مارکتینگ: Visual marketing

محمدرضا

دارای مدارک : کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان ( شیلات ) – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی ( گرایش : صنایع غذایی ) سوابق کاری

ادامه مطلب »

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

رمز عبور