لوگوی گل اِرن

برچسب: مدل های یادگیری

یک طراح تجربه کاربر در حال برگزاری جلسه طوفان فکری
منتورینگ

یادگیری پروژه محور چیست؟ و چه تفاوتی با برنامه منتورینگ تسک محور دارد؟

یادگیری پروژه محور(PBL) یا آموزش مبتنی بر پروژه یک رویکرد آموزشی است که به افراد این فرصت را می دهد تا دانش و مهارت های خود را از طریق پروژه های درگیرکننده پیرامون چالش ها و مشکلاتی که ممکن است در دنیای واقعی با آن مواجه شوند، توسعه دهند.

ادامه مطلب »