لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

سلام هم تیمی، امیدوارم خوب باشی

در تیم گلرن همه ما به دنبال خلق ارزشی مشترک هستیم که در راستای اهداف شخصی خودمان هم هست و باعث رشد ما، تیم و بقیه می شود، افراد از لحظه ورود به گلرن٬ هم تیمی ما به حساب می آیند. ما یاد گرفته ایم و به هم یاد داده ایم٬ که راحت٬ بی هیچ حاشیه و کنایه نظراتمان راجع به رفتار٬ افکار و منش یکدیگر را دوستانه مطرح کنیم، تا در این مسیر باعث رشد شخصیت همدیگر شویم.

این فرم بابت کمک به تحقق این هدف طراحی شده است. از شما بابت پاسخ گویی صادقانه و بدون قضاوتتان (چه مثبت و چه منفی) صمیمانه سپاسگزارم.

فرشته عزیزی
دپارتمان منابع انسانی تیم گلرن
شرکت توسعه کسب و کار چابک

برای پاسخ گویی به این فرم، اسم هم تیمی خود را در کار “اسم هم تیمی” یادداشت کرده و سپس گزینه ای که از دید شما در هر عبارت، به شخصیت و رفتار او نزدیک تر است را انتخاب کنید.

فرم ارزیابی رفتار هم تیمی

مرحله 1 از 2

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد