لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن
شرکت ها
تعریف تسک اختصاصی
ترسیم مسیر شغلی
آموزش پروژه محور
برگذاری دوره های آموزشی
سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد 360ْ
پرسونال برندینگ و شتابدهی شغلی
گواهی سابقه کار
پایین
ندارد(در اکثر موارد مسیر یادگیری کاملا مبهم است)
ندارد(کل دوره متناسب با نیاز سازمان است و اهداف و انتظارات کارآموز در طراحی مسیر لحاظ نمی شود)
پایین( به علت نداشتن برنامه، نبود نظارت و تیم اجرایی این مورد جدی گرفته نمی شود)
بالا(غالبا کارآموز از روزهای اول درگیر انجام کار می شود و فرصت های یادگیری مناسبی در طی مسیر خود دارد)
یا رایگان است و یا بدون حقوق یا با حقوق پایین برگزار می شود.
برنامه منتورینگ
دارد
بسیار بالا
ندارد(در اکثر موارد)
دارد
بالا(به علت تمرکز بر هر فرد به طور مستقل)
بالا(یادگیری صرفا حول موضوعاتی است که طی مسیر مشخص میشود)
بالا تر از بوتکمپ
مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد