لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن
nikan
نیکان درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) طراح رابط و تجربه کاربر
J01
مینا نظری درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) حسابداری
member-11.svg
عباس فرحانی نژاد درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) حسابداری
Ahmad-soltani
احمد سلطانی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) حسابداری
member-12.svg
محمد موسوی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) طراح رابط و تجربه کاربر
member-11.svg
مصطفی جبرانی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) طراح رابط و تجربه کاربر
member-11.svg
مهدی اسدی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) طراح رابط و تجربه کاربر
member-11.svg
ژیلا دلال باشی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) طراح رابط و تجربه کاربر
member-11.svg
زهرا جمشیدیان درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی بک اند
member-11.svg
امیر عباس رمضانی پور درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی بک اند
member-11.svg
مهدی میری درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی بک اند
c01
امین نادری درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی بک اند
haniye-jannesari
هانیه جان نثاری درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی فرانت اند
amir-abas-ghasemi
امیرعباس قاسمی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی فرانت اند
ali-soltani
علی سلطانی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی فرانت اند
WhatsApp Image 2022-02-28 at 13.38.35
زینب بوگری درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی فرانت اند
میلاد صاحب نظر کارآموز برنامه نویسی فرانت اند
میلاد صاحب نظر درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی فرانت اند
g01
علی اصغر اسماعیلیان درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی فرانت اند
member-11.svg
صادق شبانیپور درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی فرانت اند
member-11.svg
شهریار فرخی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی فرانت اند
k01
نگار رئیسی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی فرانت اند
b02
رسول محمدی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) برنامه نویسی فرانت اند
i01
میلاد کرمی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) علم داده
mehdi-hossini
سید مهدی حسینی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) علم داده
WhatsApp Image 2022-02-28 at 14.26.45
مجتبی باقریان همکاری با گلرن
کارآموز (منتی) علم داده
M_rasoul-Soltani
محمد رسولی سلطانی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) دیجیتال مارکتینگ
L01
الهام یمینی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) دیجیتال مارکتینگ
علی کریمی alikarimi کارشناس پشتیبانی
علی کریمی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) دیجیتال مارکتینگ
WhatsApp Image 2022-02-28 at 14.30.14
ایمان عطریان درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) دیجیتال مارکتینگ
h02
مسیح عابدینی درحال تکمیل دوره
کارآموز (منتی) دیجیتال مارکتینگ
مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد