فرم ceo

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

1- وضعیت هدفگذاری شغلی و شناخت بازار کار در ایران و خارج کشور در پوزیشن شغلی مربوطه*
2- وضعیت کلی مهارت های فردی شامل: حل مسئله، تصمیم گیری، مدیریت زمان و تمرکز در محیط کار*
3- اولویت داشتن کسب مهارت و تجربه نسبت به یادگیری صرف، ادامه تحصیل و استخدام فوری*
4-تناسب و تطابق کلی فرد با پروداکت مربوطه در گلرن*
5-میزان آمادگی فرد جهت همکاری فوری با گلرن*

فرم مشاوره شغلی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نقش کارجو*
کارشناس HX*
سوال 1: لطفاً خود را معرفی کنید*
ارزیابی توانایی فرد در ارائه و معرفی تخصص و مهارت هایش
سوال 2 : هدف شما از حضور در این برنامه منتورینگ چه می باشد؟*
ارزیابی میزان هدفمند و با برنامه بودن فرد
سوال 3 : چند ساعت در هفته برای آموزش خود می توانید وقت بگذارید؟*
ارزیابی میزان تناسب اهداف با برنامه های شغلی فرد با برنامه های شرکت
سوال 4 : چه چیزهایی می خواهید از این دوره به دست بیاورید؟*
میزان آشنایی فرد با شغل و حرفه اش براساس سطح سازمانی اش را ارزیابی کنید.(سطح سازمانی= کارآموز/متخصص)
تحلیل JC*
مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد