فرم ceo

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

1- وضعیت هدفگذاری شغلی و شناخت بازار کار در ایران و خارج کشور در پوزیشن شغلی مربوطه*
2- وضعیت کلی مهارت های فردی شامل: حل مسئله، تصمیم گیری، مدیریت زمان و تمرکز در محیط کار*
3- اولویت داشتن کسب مهارت و تجربه نسبت به یادگیری صرف، ادامه تحصیل و استخدام فوری*
4-تناسب و تطابق کلی فرد با پروداکت مربوطه در گلرن*
5-میزان آمادگی فرد جهت همکاری فوری با گلرن*

فرم مشاوره شغلی

برای دریافت آخرین وبینارها و آفرهای شغلی ایمیل خود را در باکس زیر وارد کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد